Ulvmötet - ett kulturpolitiskt experiment

  • Bildgalleri

”Ulvmötet” – Vad är det?

Ulvsättra och Lädersättraområdet i Kallhäll i Järfälla är ett gammalt brukssamhälle som radikalt förändrats med ny fin höghusbebyggelse i 530 lägenheter.
Därmed flyttade också personer in utan lokal förankring med rotlöshet, ensamhet och främlingskänsla. Området har 1996 upplevt två nedbrunna nya barnstugor och andra tråkigheter.
Ulvsättraskolan är en skola för 6 år – 12 år- Lädersättraskolan hör samman med Ulvsättra och har barn i åldern 6 – 9 år. Skolorna ligger i detta område.

Nu behövs för gamla och nya Kallhällsbor en mötesplats med syfte att ha gemensamma upplevelser, ha roligt, göra utflykter i hembygden, diskutera, skapa hemkänsla,
skapa lokalt ansvarstagande för områdets utveckling, ta del av visst vardagsliv och utställningar av elevarbeten i skolan. Mötena syftar till att locka alla åldrar, beroende på innehåll 1 – 100 år. Kaffeservering med elev- och föräldramedverkan i samband med något program. Programmen får inte bli alltför mycket ”gammal skola”, som för många har en negativ klang.
Gärna en stå-upp-komiker, en musikgrupp, en föreläsare, en teatergrupp.

Projektledare är en lärare på skolan, Maud Ekblad.

Ulvmötet har vi tänkt skall genomföras 2 ggr per termin fr o m hösten 97 och hela 1998. Förhoppningsvis går det sedan vidare av sig själv.

Projekttiden är 1997-08-11—1998-12-20.

                                                                                                                                                                                         Märta Sjölund, rektor

 

Ulvmötet kom till för att ta kulturen till hjälp för att förhindra våldet.  I ett utsatt område med flera anlagda bränder kom Ulvmötet att bli en mötesplats på Ulvsättraskolan, som i stället gjorde bostadsområdet till något positivt för medborgarna.
Författaren Bengt af Klintberg och folkmusikerna Lena Villemark och Ale Möller var några av de som uppträdde på skolan.
Ulvmötet är nog det projekt som har betytt mest för mig.  

                                                                                                                                                                                    Maud Ekblad, projektledare
 

 

”Ulvmötet” var något av ett kulturpolitiskt experiment. Ledningen för Ulvsättraskolan ville pröva om skolan, som värd för offentliga kulturella program,
kunde nå ut till grannskapet för att förena barn och föräldrar i gemensamma aktiviteter. Trollkarlar, musiker, författare och barnen på skolan bidrog till
programmen, som samlade mellan 100 och 200 personer per tillfälle i skolans lokaler.

                                                                                                                                                                             Christian Hårleman, Järfälla Kultur

 

Taggar: