Tumba Bruksmuseum Ordlista

  • På museet

Tumba Bruksmuseum

Jag har varit projektledare för ”Lärande i omgivningen” som är ett holistiskt och språkutvecklande projekt.
Med hjälp av 5 muséer, varav Tumba Bruksmuseum är ett, har elever från förberedelseklasser (nyanlända flerspråkiga elever 7 – 11 år) på Berghemskolan i Järfälla lärt sig svenska språket.

Vi utvecklade en ordlista som ligger på museets hemsida och som är ett resultat av detta projekt. Vid museibesöket fick eleverna lära sig om bruksmiljön och hur man tillverkar papper för hand.
Projektet har finansierats av Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse.

Här är en länk till ordlistan: http://www.tumbabruksmuseum.se/skola/tumbabruk_ordlista.pdf

 

Taggar: