TEMA-RESURS - Vad är det?

  • Allmänt

TEMARESURS – Vad är det?

Under en period när jag arbetade på Sandviksskolan i Järfälla hade jag en lärartjänst som TEMARESURS.
Ulla-Britt Lilja, som var min rektor, skrev i verksamhetsplanen:
”Under HT har en pedagogisk nyhet införts, en sk TEMARESURS. Syftet är att låta eleverna arbeta med helheter under längre perioder.
Ett andra syfte finns också, nämligen att förbereda för den nya läroplanen där temaarbete och elevens fria val ska bli viktiga inslag och kräver ett annat planerande än nu.
S:t Göran och draken är första temat vi har arbetat med. Även årskurs 3 kan komma i åtnjutande av temaresursen.”

Maud Ekblad och Ulla-Britt Lilja

Lärarresursen som TEMARESURS skulle underlätta för lärarna

Jag kom att sköta organisationen av olika teman. Planering, bokning av studiebesök, ta fram material, bokning av föredragshållare. Men jag var också med i förarbetet tillsammans med läraren i klassen, genomförandet och efterarbetet. Stora teman som rörde hela skolan, planerade vi tillsammans. Ibland rörde ett tema bara en enskild klass, då var den läraren givitvis med och planerade tillsammans med mig. Jag skötte utvärderingarna och som Temaresurslärare kom jag också att bli handledare för lärare och elever.

Jag kom med förslag på teman som var aktuella att välja mellan i första omgången. Till en början var lärarna lite försiktiga och undrade vad det skulle bli av ”deras resurs”.
Det här är vad man valde:
Järfälla kyrka, 3a, 3b och 3c Önskad tidsperiod: maj
S:t Göran och draken, Gamla stan, Järfälla kyrka, 4a och 4b Önskad tidsperiod: Sept - okt
Medeltidslådan, åk 5
Medeltidslådan,Koffsan, Haga Parkmuseum, Nationalmuseum, ”Bord duka dig”, Rumänien, åk 6 Önskad tidsperiod: Vt

Det här är första årets teman:

Gammaldags skoldag
Järfälla kyrka
Medeltidsmuseum ”Den långa resan…”
Gamla stan
S:t Göran och draken
Postmuseum
"Bord duka dig!"
Nationalmuseum "I konstnärens ateljé"
Skansen
Koffsan
Haga Parkmuseum Gustav III, Sergel, Bellman
VEGA, Världsomsegling för Barnens rätt

Det här är andra årets teman:

Gammaldags skoldag
Anti-vålds projektet
Närmiljön / Trafiken
Natur och miljö
IT
Sagor
”Bord duka dig!”
Medeltidsmuseum ”Den långa resan…”
Gamla stan
S:t Göran och draken
Barkarbyutgrävningen
Forntiden / Vikingatiden
Nationalmuseum ”I konstnärens ateljé
Stadsmuséet
Skansen
Sandviks gård
1700-tal
Linné och Koffsan
VEGA, Världsomsegling för Barnens rätt
Rumänien

Det har varit viktigt att få in så många ämnen som möjligt i resursen.

Pojke 12 år: "Hit ska jag gå med min mamma på lördag!"

NATIONALMUSEUM har varit ett sådant tema. Där har vi koncentrerat oss på att studera tavlorna i verkligheten, som finns återgivna i våra läroböcker i historia. Erik XIV och Karin Månsdotter är en sådan tavla. Karl XII.s likfärd, Damen med slöjan, Gustav III:s kröning och några andra. Vi har också arbetat mycket med föremål, för att på så sätt konkretisera undervisningen så mycket som möjligt. I temat fick eleverna fick prova på att måla egna stilleben. Att blanda färg med enkla medel, men också att lära sig ordna en utställning. Här har ämnen som historia, svenska, samhällskunskap, bild, musik, hemkunskap m fl ingått.

VIKINGATIDEN Vi studerar runor och målar egna runstenar. Detta kräver att vi övar oss i att sitta länge och utföra ett arbete som kräver stor koncentration och noggrannhet. Åk 4, 2 klasser. Ämnen: Historia, samhällskunskap, geografi, svenska, matematik, bild, idrott m fl.

MEDELTIDSMUSEUM Besök på Medeltidsmuséet,Gamla stan, S:t Göran och Draken, Storkyrkan. Jag har specialiserat mig på att levandegöra historia och muséerna som en resurs i undervisningen. I tema MEDELTIDEN används två lådor som man kan få hyra av Stockholms Medeltidsmuseum. De kallas ”Den långa resan” och handlar om två barn på medeltiden som vandrar från Sigtuna till Stockholm. I lådorna, en klädkista och ett altarskåp, finns närmare hundra föremål. I det här temat ingick också föredraget om Sankt Göran och draken som professor Jan Svanberg höll för oss.
Åk 4, 2 klasser. Ämnen som ingår i temat: Historia, samhällskunskap, geografi, svenska, matematik, bild, musik, textilslöjd, träslöjd, idrott, hemkunskap m fl.

VEGA, Världsomsegling för Barnens rätt var ett samarbete med Globträdet, KTH, Rädda Barnen och Barnombudsmannen. Alla klasser. Ämnen: Geografi, samhällskunskap, historia, svenska, matematik, språk, bild, musik m fl.

1700-TAL Allt om Linné och Koffsan. Bellman. Nytt ord: portör. Åk 3, 2 klasser.

LINNÉ OCH KOFFSAN är ett annat tema. Här har vi haft en arkeolog till hjälp, Monica Skarélius, som ansvarade för utgrävningarna vid Koffsan, den lilla ö, som ligger strax utanför Sandviksskolan, och som Carl von Linné utforskade år 1731. Hans första växtinventering, Flora Kofsöensis, kom till här. 1993 fick Jakobsbergs bibliotek i Järfälla en permanent utställning om Linné och fynden från utgrävningarna på Koffsan. Denna utställning har vi tagit del av i temaarbetet. Här har ämnen som historia, naturkunskap, svenska, matematik, idrott, bild, musik, slöjd, hemkunskap m fl ingått.

I LINNÉ OCH KOFFSAN används också två lådor. En handlar om Linné och en handlar om arkeologi. Dessa kan hyras av Järfälla Kultur. Elever från åk 2 och åk 6 har hjälpt till med att iordningställa ett Koffsan-skåp på Sandviksskolan. Sandviksskolan = Värdskola för Koffsan. Åk 2, 2 klasser

Vad sa egentligen Cajsa Warg?

”BORD DUKA DIG!” är ett program för elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Det är en kavalkad över måltidens historia – långt innan ”Historieätarna” fanns. Eleverna får vara med och duka upp olika bord, med hjälp av föremål. På så sätt får de en konkret bild av forntiden, vikingatiden, medeltiden, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-talet. Viktiga personer i den svenska historien placeras in i sitt sammanhang. Jag försöker klä mig i tidstypiska kläder och dukar bord med kopior på historiska föremål och man får smaka av det som finns på bordet. Musik förekommer också. På detta sätt kommer flera ämnen att samordnas i temat: historia, hemkunskap, svenska, bild, musik m fl. Jag har även det här programmet för vuxna.

SKANSEN Att levandegöra historien och återkomma till samma plats vid olika årstider. Att bli lite av historisk detektiv. Här finns alltid stora möjligheter för eleverna att få kontakt med andra vuxna. Skansen har många olika sorters personal och vi har sett till att eleverna tar så mycket kontakt med dem som möjligt under varje besök. Vi fick besök av Ralph Edenheim, dåvarande Kulturchef på Skansen. Åk 3 och åk 6, 3 klasser. Ämnen: Historia, samhällskunskap, naturkunskap, biologi, zoologi, svenska, bild, matematik, musik, idrott, träslöjd, textilslöjd m fl.

Flicka åk 3: "Jag är så sugen på att se om det går att röra med den!"

SANDVIKSGÅRD Lokalhistoria. Att förstå sin egen samtid genom att lära sig historien. I det här temat har eleverna fått prova på att göra en egen kreckla (=gammaldags visp). Åk 3 och åk 6, 3 klasser. Ämnen: Hembygdskunskap, samhällskunskap, historia, matematik, svenska, bild, drama, musik, idrott, träslöjd m fl.

NÄRMILJÖN / TRAFIKEN Projekt Vägverket. Studier av närsamhället, barns trafiksäkerhet, inflytande. Alla klasser, 6-årsverksamhet, fritidshem. Ämnen: Samhällskunskap, historia, svenska, matematik, bild, träslöjd, textilslöjd, geografi m fl.


Från en skola i Västervik.

GAMMALDAGS SKOLDAG Ett tema där man under en skoldag får prova på hur undervisningen kunde bedrivas förr. Hur man var klädda, vilken matsäck man hade osv. Att levandegöra historien. Fler muséer att besöka: Barkarby skolmuseum och Nordiska muséets ”Lekstuga”. Alla klasser. Ämnen: Historia, samhällskunskap, matematik, svenska, bild, musik, drama m fl.

RUMÄNIEN Brevväxling på engelska. Överföring av båda ländernas traditioner (jul och påsk). Besök av Tommy Schönstedt från Expressen som berättade om gatubarnen i Bukarest. Kontakt med Anna Pettersson, Rädda Barnen om hjälpsändningar till Rumänien. Som ett led i detta arbete blev vi erbjudna att göra ett studiebesök på Expressen. Tommy Schönstedt tog emot eleverna vid tre tillfällen. Vi hade också samarbete med elever på högstadiet, Fjällenskolan som deltog i temat föregående år. Åk 6, 3 klasser; åk 7, 4 klasser. Ämnen: Geografi, historia, svenska, engelska, samhällskunskap, religion m fl.


Här är en bild från mitt besök i Rumänien.

ANTI-VÅLD PROJEKTET, där alla skolor och fritidsgårdar i hela Viksjö arbetade med temat MOT VÅLD! Ann Katrin Agebäcks föredrag handlade om våld på film. Sjuksköterskorna Marjatta Antoni-Markkanen och Stina Nordén från Karolinska sjukhuset talade om skadeverkningar. I en för elever, föräldrar och personal gemensam MANIFESTATION MOT VÅLD deltog nära 2000 elever. Vi ordnade en ORD, BILD OCH TON TÄVLING MOT VÅLD. Här har ämnen som samhällskunskap, svenska, bild, musik, biologi, idrott m fl ingått. Alla klasser.

 

SAGOR. Vi har läst sagor, ritat och målat och valt ut fyra stycken som vi tränat att spela upp som pjäs. Mästerkatten i stövlarna, Snövit, Vargen och de sju killingarna. Tummeliten. Nya ord: manus, rekvisite, regissör,kuliss. Att få sitt eget manus är också något som kan ligga till grund för läsinlärningen. Ämnen: Svenska, drama, bild m fl. 2 klasser åk 1, hela läsåret.

  
Här är jag sufflör åt unga skådespelare i "Vargen och de sju killingarna".
Riktig deg att smeta in vargens tass med.

STADSMUSÉET Stockholms forntidshistoria. Vi fick t ex titta på och hålla i ett musikinstrument från vikingatiden, gjort av en hästkäke! Åk 3, 2 klasser. Ämnen: Historia, samhällskunskap, hembygdskunskap, bild, musik, geografi m fl.

IT Söka fakta via internet. Använda e-mail. Globträdet arrangerade. Åk 3-6.

För alla som vill veta mer om tjänsten som TEMARESURS går det bra att kontakta mig.
Jag kommer gärna ut som inspiratör och rådgivare till skolor och berättar.

 

Taggar: