Svenskt kulturarv i fransk historisk miljö

  • Allmänt

Mitt sätt att förmedla historia

När jag berättar om den här platsen och det här huset, dess exteriör och dess interiör är det för att försöka koppla nutid till dåtid.
Jag gör det på mitt speciella sätt. Jag tycker om att titta på detaljer, men vill också göra kopplingar i händelser i både dåtid och nutid.
Jag försöker också hitta olika historiska händelser - som vi kan se på med ögon av idag, t ex olika historiska personer som varit
i Paris: drottning Kristina, Carl von Linné, Carl Gustav Tessin osv.
Jag hoppas att om du är intresserad och vill veta mer, tar reda på mer på egen hand. Det jag skriver är alltså inte en komplett historia,
utan bara i stora drag eller enstaka nedslag.

Hôtel de Marle

Hôtel de Marle ligger mellan Place des Vosges i öster och Centre Pompidou i väster. Det började byggas 1572 och är uppkallat efter
sin ägare Christophe Hector de Marle, rådgivare vid Parisparlamenetet.
När den berömda platsen Place des Vosges invigdes 1612, dåtida Place Royal, var alltså Hôtel de Marle redan fyrtio år gammalt.

Entre cour et jardin

Huset har en planlösning som är typisk för franska stadspalats under 1600- och 1700-talen, nämligen ”entre cour et jardin” – mellaninnergård och trädgård.
Portalen öppnar sig mot en stenbelagd gård som inramas av två flyglar.

Yttertaket – lär vara det enda taket av den här typen som finns kvar i Paris

När Byggnadsstyrelsen började renovera det s k mansardtaket (uppkallat efter en fransk arkitekt) i slutet av 1960-talet
fann man ett 1500-talstak som man numera kallar ”Philibert Delorme-tak”. Philibert Delorme var en berömd arkitekt på 1500-talet.
Han gjorde flera uppdrag på slottet Fontainebleau och det forna palatset i Tuilierierna.

Trappor

I den södra flygeln finns den stora paradtrappan från 1774 och i den norra flygeln ligger en mindre entré med en trappa daterad 1694, Ludvig XVI:s tid,
med räcke i smidesjärn.

Målade takbjälkar

De målade takbjälkarna i den stora salen är ett av Maraiskvarterets bäst bevarade målade bjälktak. En av de vackra takbjälkarna bär
monogrammet efter Christophe Hector de Marle, förste ägaren och längs en av bjälkarna finns en slinga med ett motto: ”post funera fidus”,
som betyder ”trogen efter döden”.


I början av 1700-talet ville man ”modernisera” salen i ”tidsenlig stil” med ett stucktak. Det kan man ju så här i efterhand säga att det var tur för oss,
eftersom de ursprungliga målningarna på så sätt kom att skyddas. I dag anses taket vara ett av de vackraste och bäst bibehållna i de gamla
1500- och 1600-talshusen i Maraiskvarteren.

Kakelugnen som överlevde franska revolutionen

Här finns också en kakelugn, från mitten av 1700-talet i form av en palm. Kakelugnen är den enda inventarie i Hôtel de Marle som överlevt franska revolutionen.

 

1656 gjorde drottning Kristina ett besök i Paris. Hon reste igenom Marais och träffade bland andra Madame Scarron, senare Madame de Maintenon
och Ludvig XIV:s gemål. Hôtel de Marle hade då bytt ägare ett par tre gånger.

Under slutet av 1700-talet beboddes huset av Hertiginnan de Polignac, som var en av Marie Antoinettes bästa vänner.

I dag

I dag är Hôtel de Marle ett unikt svenskt kulturarv i fransk historisk miljö. Här finns Svenska institutet i Paris och Tessininstitutet.

Svenska institutets verksamhet i Paris

Verksamheten hör till Svenska institutet i Stockholm vars uppgift är att öka omvärldens intresse för Sverige.
Här i Paris erbjuds ett rikt program allt ifrån barnaktiviteter till samhällsdebatter, konst- design- och arkitekturutställningar, teater, filmvisningar,
konserter, litteraturkvällar osv.
I all verksamhet eftersträvas svenska och franska samarbetspartners.
Här finns också möjlighet för svenska forskare, kulturarbetare och konstnärer att ansöka om gästbostad.

Tessininstitutet

Tessininstitutet är uppkallat efter Carl Gustav Tessin som var svensk ambassadör i Paris från 1739 till 1742.
Han var en av sin tids mest lysande diplomater, politiker och inte minst konstsamlare.

Taggar: