Stadsmuseet Ordlista

  • På museet

Stadsmuseet

Det femte och sista museibesöket i projektet ”Lärande i omgivningen” var Stockholms Stadsmuseum.
Vid museibesöket fick eleverna i Förberedelseklasserna först se en dockteater som handlade om personer som levt i Stockholm förr i tiden.
Därefter fick de leka på Torget där de bl.a. kunde handla fisk och grönsaker.

Även här arbetade vi fram en ordlista som ett resultat av projektet.
Projektet har finansierats av Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse.

Här är en länk till ordlistan: stadsmuseet_ordlista.pdf

Taggar: