Sankt Hollingers hög - besökt av Gustav II Adolf

  • Allmänt

Sankt Hollingers hög – besökt av Gustav II Adolf

 

Det stora Lundagravfältet

Vid Skesta i Spånga finns ett fornminne som kallas ”Sankt Hollingers smörask”.

Spånga var bland de första orter där kristendomen etablerade sitt fäste och redan på Birkas tid en centralort.

Det är på det stora Lundagravfältet som S:t Hollingers kors påminner om vikingatiden. Korset markerar S:t Hollingers hög och Birger jarls seger över Holmger Knutsson 1248 i slaget vid Sparrsätra.

Efter slaget vid Sparrsätra flydde Holmger Knutsson, en man av folkungaätt och som var en av upprorsledarna, undan Birger jarlms män. Men, han blev senare tillfångatagen och avrättad 1248.  Han ligger begravd i Skokloster kyrka. Sparrsätra ligger utanför Enköping.

När Holmger Knutsson, enligt sägnen, rastade vid Skesta blev han upphunnen av förföljarna och drevs från måltiden.

Kvar blev herr Holmger smörask, limpa och korv.

I folktron kallas Holmger Knutsson ”S:t Hollinger” och kvar är den förstenade provianten. I själva verket är dets k gravklot från äldre järnålder (ca 400-800 e Kr).

Stenarna har haft olika benämningar:
smörasken, brödet
smörask, limpa, korv
osten, limpan, korven
limpan, bullan, korven

 

Gustav II Adolf besöker Sankt Hollingers hög

Den här gravhögen besöktes av Gustav II Adolf 1624 tillsammans med Johannes Bureus.

Högen är 16 meter i diameter och har en vit, ornerad sten i mitten omgiven av ytterligare två stenar.


Porträtt av Gustav II Adolf, ca 1624, J.Hoefnagel
CC Livrustkammaren Foto:Göran Schmidt


Porträtt av Johannes Bureus.
Portrait of Swedish antiquarian, runologist and mystic Johannes Bureus or Johan Bure (1568-1652). The painting is in the portrait collection at Gripsholm Castle. Public Domain

Johannes Bureus hade tidigare varit Gustav II Adolfs lärare.

Bureus blev intresserad av runinskrifter och han gav ut ett par arbeten om detta, 1599 och 1602. Han räknas som pionjär.

Bureus måste ha haft ett stort inflytande på sin kunglige elev, eftersom Gustav II Adolf fick ett intresse för ”antikviteterna”.

”Antikviteterna” var dåtidens namn på äldre forn- och kulturminnen.
 

Så här stod det i ”Ransakningar om antiquiteterna”, 1682:

[Den ene av dem drev den andre från måltiden och segraren lade dit] ”samma sten efter smörasken…; därjämte finns en sten till tecken efter brödet; ståendes därjämte ett urgammalt ekekors”.

Korset som naturligtvis var yngre än högen, försvann senare och har rekonstruerats efter en gammal teckning.

Nu står ett nytt träkors där.

Vid den här tiden gällde inte antikvitetsintresset utgrävningar av eller vård av föremål. Nej, fornforskningen var främst litterär.

1624 fick Bureus ett anslag av Gustav II Adolf för att teckna av runstenar i landet.

1627 fick han stöd av ärkebiskopen som uppmanade prästerna att lämna uppgifter om fornminnen.

Johannes Bureus och Johan Hadorph räknas som två av de första riksantikvarierna. Som efterträdare på 1700-talet har vi Johan Peringskiöld, vilken jag har skrivit om tidigare.

 

Skesta och Lunda

Skesta och Lunda har existerat samtidigt i Spånga under yngre järnålder.

 

 

Lunda by

Namnet Lunda kan haft en religiös betydelse i form av traktens kultplats.

Lunda omnämns 1441, Lundha, men är betydligt äldre än så.

200 meter söder om gårdsläget ligger ett gravfält med ca 70 gravar.

Skesta by

Intill Lunda ligger resterna efter den förhistoriska gården Skesta.

Skesta omnämns 1441, Skesta.

Intill gården ligger ett mycket stort gravfält med minst 145 gravar.

Skesta by försvann i mitten av 1800-talet.

 Det är intressant att gravfältet intill Skesta kallas ”Lundagravfältet”, fast det troligen bör föras till Skesta.

Det är på detta gravfält Sankt Hollingers hög finns.

 

Burial ground

The cross at this Iron burial mound commemorates Holmger Knutsson, who was defeated by Birger jarl, the founder of Stockholm, at the battle of Sparrsätra (near Enköping) in 1247 AD. Later on Knutsson was captured and executed.

According to tradition

According to tradition the three stones on the mound symbolizes the food Holmger Knutsson had to leave in haste, when Birger jarl´s men were approaching.

Källor:Stockholms Stadsmuseum, Stockholmskällan