Runsten från Skesta står nu vid Hässelby slott

  • Allmänt


CC Stockholms läns museum Foto: Mattias Ek

 

Vid Hässelby slott står en runsten som från början stod i Skesta i Spånga.

Den flyttades på 1860-talet till slottsparken där den ställdes på en vikingatida gravhög.

Den är ristad på två sidor av Ärinfast.

På ena sidan talar han om att Gy och Sven har rest stenen efter sin gode fader som hette Bärsa.

På andra sidan signerar han sin ristning och där står det att Bärsas hustru hette Vigärd och att Bärsa har varit en god son till Torgärd.
 

Lyssna på språket:

Gy och Sven de reste stenen efter Bärsa, sin gode fader. Ärnfast högg stenen efter Bärsa, Vigärds make, Torgärds gode son.

U 79 Skesta, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm


CC Stockholms läns museum Foto: Mattias Ek


CC Stockholms läns museum Foto: Mattias Ek

 


CC Stockholms läns museum Foto: Mattias Ek