Runriket Ordlista

  • På museet

Runriket

Det här var den fjärde platsen vi besökte i projektet ”Lärande i omgivningen”.
Vid besöket på Lekplatsen vid Jarlabankes bro fick eleverna leka sig igenom miljöerna i Runriket.
Projektet har finansierats av Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse.

Runriket ligger i Täby och du kan få mer information genom Stockholms länsmuseum.

Ordlistan är ett resultat av detta språkutvecklande och holistiska projekt.

Här är en länk till ordlistan: runriket_-_ordlista.pdf

Taggar: