Observatoriemuseet Ordlista

  • På museet

Observatoriemuseet

Observatoriemuséet är museum nummer två i projektet ”Lärande i omgivningen”.

Ordlistan är ett resultat av detta språkutvecklande arbetssätt för elever från förberedelseklasser.
Vid museibesöket fick eleverna lära sig om Observatoriets historia, några vetenskapsmän och om planeterna.
Projektet har finansierats av Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse.

Här kommer en länk till ordlistan:

observatoriemuseet_ordlista.pdf

Taggar: