Nu är hela mitt manus till "Genvägar till historien" färdigt

 • Allmänt

Nu är hela manuset till "Genvägar till historien" färdig att läsa här på bloggen. Dessutom finns en del "extramaterial".

.

Här följer innehållsförteckningen för "Genvägar till historien".

 1. Tolkningen av vår historia förändras ständigt

 2. Marie Allen - rättsgenetiker

 3. Intervju med Marie Allen

 4. DNA

 5. Oscar Nilsson – modellmakare

 6. Intervju med Oscar Nilsson i radion

 7. En dag på Historiska museet med Oscar Nilsson

 8. Intervju med Oscar Nilsson i hans ateljé

 9. Bäckaskogskvinnan, numera Barumskvinnan

 10. Osteolog -osteologi

 11. Datering

 12. Granhammarsmannen

 13. Weine Drotz - kriminaltekniker

 14. Gerumsmanteln

 15. Konservator

 16. S:t Lars kyrkogård i Sigtuna

 17. Arkeolog

 18. Lars Andersson - arkeolog

 19. Den arkeologiska utgrävningen vid Broby bro del 1

 20. Den arkeologiska utgrävningen vid Broby bro del 2

 21. Estrid

 22. Runriket - Bildgalleri

 23. Runriket

 24. Runriket - Intervju med Jennifer Schutzberg

 25. Runriket - Lekplatsen vid Jarlabankes bro

 26. Runriket - Om ortnamnet Broby bro, från Michael Schneiders uppsats

 27. Jarlabankesläkten och andra släkter

 28. Arkils tingstad - ett meningsfullt sammanträffande

 29. Arkels tingstad som Rune Palm såg det

 30. Runor

 31. Jarlabanke

 32. Birger jarl

 33. Jan Svanberg

 34. Sökandet efter Magnus Ladulås

 35. Heliga Birgitta

 36. Heliga Katarina

 37. Knut den Helige

 38. Bockstensmannen

 39. Solbergamannen

 40. Kopernikus

 41. Gustav Vasa

 42. Biskop Brask

 43. Gustav II Adolf

 44. Livrustkammaren

 45. Regalskeppet Vasa

 46. Rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Adam"

 47. Rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Filip"

 48. Rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Gustav"

 49. Rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Johan"

 50. Rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Ivar"

 51. Rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Beata"

 52. Regalskeppet Kronan

 53. Drottning Kristina

 54. Karl XII

 55. Karl XII och berättelser om en fältskär

 56. Forts. Karl XII: Barbro Klein och kulknappen - en studie i etnologi

 57. Forts. Karl XII: Barbara Kirschenblatt-Gimblett om kopplingar mellan saker och ord - en studie i etnologi

 58. Gustav III

 59. Helander

 

Taggar: