Lite av ett Nobelpris

  • Allmänt

Lite av ett Nobelpris för mig

Det här handlar om ett projektet "Lärande i omgivningen".
Stöd från Margareta och Ingemar Ingemarsson stiftelse.
 

Det blev utsett till en av Sveriges tio bästa skolutvecklingsprojekt 2012.
2014 blev det nominerat till EU:s Europa Nostra Award som enda svenska bidrag inom kategorien "Education",
"Learning from the Environments".
2014 har jag även fått en förfrågan att berätta om detta i Kenya.

Det har varit ett kommunöverskridande projekt med Järfälla,Täby, Botkyrka och Stockholm.

Muséerna vi samarbetat med är Tumba bruksmuseum, Nordiska muséet, Observatoriemuséet, Stockholms stadsmuseum och Runriket i Täby (Stockholms länsmuseum).

Jag kommer att berätta mer om projektet längre fram, men jag tycker att det är roligt att lyfta fram
Europa Nostra Award i ett sådant här sammanhang - även om jag inte nådde ända fram!
 

Taggar: