Linnés och Tessins hemlängtan

  • Allmänt

1738 Carl von Linné

I en självbiografi berättar Linné att han, sedan han sett ”det märkvärdigaste i Paris” och emedan han inte avsåg att lära sig franska seder eller främmande språk, förberedde sig att återvända till Sverige sjövägen.
Den 28 juni 1738 steg Linné i land i Helsingborg och på vägen norrut stannade han i Stenbrohult för att besöka sin far. Fjorton dagar senare begav han sig mot Falun där han och Sara Lisa nu fick en formell förlovning.
Från Falun reste Linné strax vidare till Stockholm där han tänkte slå sig ner och skaffa sig ett arbete som läkare så att han kunde försörja en familj.

Tre år senare…

1741 Carl Gustaf Tessin

Utdrag ur Brev från Carl Gustaf Tessin till Ulrika Lovisa Tessin Paris den 21 augusti / 1 september 1741
--- ”Jag börjar känna ett dödligt hat till Paris och jag gör som de ofrivilliga gästerna i Bastiljen som bara tänker på att fly. Den kommande vintern bekymrar mig, eftersom jag varken har varken hus eller hem. Jag har låtit skriva till abbé Franchini för att han skall upplåta sitt hus till mig. Det är beläget på rue de l´Université nära Herr de Montessons--- Man har dessutom anvisat mig en utomordentlig våning som vetter åt Palais Royals trädgård. Den ligger på rue des Petits Champs. Kanske kommer detsamma att hända mig som händer den som jagar två harar samtidigt. Han tar vanligtvis inte någon.”

Taggar: