Le Temple - historia

  • Allmänt

Le Temple

Le Temple var ett befäst kloster som grundats på 1100-talet. Det var byggt av Tempelriddarna som deras högkvarter i Europa.

Detta område var träsk (marais), vilket gav namn åt området, Le Marais.


Karta över Le Temple cirka 1552. Bildkälla: Historic Cities


Delar av karta publicerad 1572. Bildkälla: Wikimedia

 


Del av karta från 1615. Bildkälla: Wikimedia
 

Delar av fästningen användes senare som fängelse.


Le Temple 1734, detalj av Turgot map of Paris. Bildkälla: Wikimedia
 

Under franska revolutionen

Tour du Temple circa 1795 Ecole Francaise 18th century Bildkälla:Wikimedia

Under franska revolutionen var Ludvig XVI fängslad här innan han den 21 januari 1793 fördes till giljotinen.

"Louis XVI at the Tour du Temple Jean Francois Garneray 1755 1837" Bildkälla: Wikimedia
 


Marie-Antoinette var också fängslad här innan hon 1 augusti 1793 fördes till Conciergerie och sedan till giljotinen.
Bildkälla: Wikimedia

Madame Elisabeth, syster till Ludvig XVI, var fängslad här i 21 månader, innan hon den 9 maj 1794 förflyttades till Conciergerie och sedan till giljotinen.

Ludvig XVII, deras son, dog troligen av tuberkulos, den 8 juni 1795, 10 år gammal. Eller?


Marie-Thérèse, deras dotter, var i förvar i tre år och fyra månader i tornet innan hon sändes i exil.

Den här bilden visar en av de dörrar  "som överlevde" i det stora tornet. Bildkälla: Wikimedia

Min historia

Min historia omfattar några av de sista dagarna för dessa personer.  Men deras liv, är en helt annan historia, vilket jag vill återkomma till tids nog.

I närheten av den stora rue de Temple ligger fortfarande ett judiskt distrikt med rue des Rosiers som medelpunkt. Jag kommer även att berätta mer om judekvarteren i Marais. Längre fram.

 

Taggar: