Krönika i tidningen MANUS: Skolans signaler ger eleverna mindre ansvar

  • Allmänt

Senaste numret av tidningen MANUS, nr 1 2019 är ute nu. Det är Läromedelsförfattarnas Förbunds medlemstidskrift.

 

KRÖNIKA

Skolans signaler ger eleverna mindre ansvar

Det är många år sedan en elev i svenska skolan fick egna
läromedel. Det är kanske där vi ska hitta en av orsakerna till
Sveriges resultat i PISA-undersökningarna.
  Med en egen lärobok har du möjlighet att göra under-
strykningar och skriva i marginalen. Nu får du visserligen
lära dig att studieteknik är viktigt, men du får inte skriva
något i boken, eftersom den ska ärvas.
  Psykologiskt betyder det mycket att äga en bok istället för
att låna den. Det är din bok. Det är du som ska lära dig det
som den handlar om, oavsett om det är historia, geografi
eller engelska. När du får boken och den är ny, uppstår en
kontakt, ett förhållande. Det är din bok. Du kan ta den med
dig hem och bläddra i den och läsa på egen hand.
  Jag är inte alls emot datorer och läsplattor, tvärtom, jag
tycker att alla elever ska ha tillgång till dessa, men först ska
man ha tillgång till egna läroböcker.

Vad är det då skolan signalerar?
Jo, att det inte är viktigt med kunskaper. Inte viktigt så
att du får en egen bok – det räcker med att du får låna en,
ibland till och med en trasig eller smutsig och klottrad i.
  Ibland räcker inte heller böckerna och då får flera samsas
om samma bok. Vad ger det för signaler?
  Jag har varit lärare i 38 år och mesta delen av den tiden
har varit användandet av begagnade böcker. Själv gick jag i
den skola där vi fick nya, egna böcker. Jag kommer fortfa-
rande ihåg känslan när vi fick nya, egna böcker.
  Jag förstår eleverna i dag. Varför har de så svårt att ta an-
svar? Varför har man svårt för att plugga? Självklart beror
det inte bara på om de äger sin lärobok eller inte, men det
är en bra början.
  En elev som säger:  ”Det här är min bok”, tar större ansvar
och bättre hand om den, än om han säger motsvarande om
en lånebok:  ”Det här är inte min bok. Jag behöver inte vara
rädd om den.”
   Så vad skolan signalerar är att eleven inte behöver ta an-
svar. Det går igen även på andra ställen i skolan, i korrido-
rer, på toaletter.
  Eget ansvar är ett stort område och jag ska inte fastna i
det, men det vore inte helt fel att låta eleverna få börja ta an-
svar över sina egna läroböcker igen.

Maud Ekblad
f.d. förstelärare
medlem i SLFF

 

Taggar: