Karl XII:s likfärd - Bringing Home the Body of King Karl XII of Sweden

  • Allmänt

Karl XII:s likfärd

Jag skrev tidigare om Damen med slöjan av Alexander Roslin. Länk: http://www.historiehuset.se/blog/foredrag-pa-lararkvall-pa-nationalmuseum

Det här är ytterligare ett exempel på en tavla som finns på Nationalmuseum och som finns med i elevernas historieböcker.

Kopian finns på Nationalmuseum. Originalet finns i Göteborg. Konstnären är Gustaf Cederström.


Karl XII:s likfärd Signerad Gustaf Cederström 1885, Nationalmuseum

När den svenske soldaten 1910 utrustades med en karolinskt trekantig hatt var det ett tecken på det stora intresse för karolinerna som fanns vid tiden för sekelskiftet. 
Nu står vi återigen inför en sådan tavla, där konstnären återger ett motiv, men med sin tids ögon.

I rustkammaren på Krusenberg, barndomshemmet utanför Uppsala, lekte Gustaf Cederström som liten med vapen och uniformer från 1700-talet.
Först tänkte han bli militär och tog officersexamen 1864 vid 19 års ålder.
Han hade valt Värmlands fältjägare för deras vackra uniformers skull, berättade han i sina minnen, och intresset för uniformer behöll han hela livet ut.

Karl XII:s likfärd är kanske den mest kända målningen i Sverige, i varje fall har den säkert varit det på den tiden den prydde de flesta skolsalar och många hem.

Det berättas att en bekant till Cederström, berömmer honom i ett brev: ”Då det snöade häromdagen, överraskade jag honom med att han målade efter en utanför fönstret upphängd Karl den tolftes-stövel, som förut vederbörligen hade inbökats med snö – den som hade råd att gå så solitt tillväga i allt vad till kostymer och andra arrangements hörer som han; inte en sporre eller sölja, ej en rock eller en handske målar han utan en komplett, fullständig modell därtill!”

Sedan berättas det att han en annan gång: strödde salt på modellbordet, i brist på snö!

 

Gustaf Cederström painted Bringing Home the Body of King Charles XII of Sweden in Paris in 1877-78. It is an imaginative portrayal of the royal hero's return to Sweden following the fatal shot at Halden in Norway in 1718. In order to make his picture as realistic as possible, Cederström painted numerous sketches and studies outdoors. He erected a stretcher, with a professional model, an Italian named Raffaele Fusco, lying on it and portraying Charles XII. Several small sketches in oils from 1877 survive. The artist has striven to make each of the soldiers an individual. The people whom he painted were a mixture of professional models, colleagues, friends and relatives. The man with a bandage on his head was the artist's oldest brother. The model for both the child next to the huntsman and the drummer boy was Cederström's six year-old daughter Carola. The painting was finished just in time to be accepted at the international exhibition in Paris in 1878. It was sold to the Russian Grand Duke Constantine Constantinovich. People in Sweden were up in arms the heroic death of the king of Sweden was sold to Russia. A collection was started and Cederström was asked to paint a replica, which was donated to Nationalmuseum. The original painting also made it to Sweden. It is owned by the the Museum of Art in Gothenburg.


Originalet – Göteborgs konstmuseum, Gothenburg Museum of Art

The Body of Charles XII of Sweden being carried home from Norway.

 

Hittar ni några fel i bilden?

Cederström hade ju själv varit vid Livgardet och måste ha känt till att dess fana alltid varit vit.
Det är säkert av konstnärliga skäl som han har ändrat fanans färg till blå, som står sig bättre mot den snöiga bakgrunden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: