Genvägar till historien - Helander

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang

 
Helander
 

Marie Allen arbetade med Helander-affären från mitten av 1990-talet. År 2002 kunde man lägga fram nya fakta.

Biskop Dick Helander (1896-1978) i Strängnäs, som på 1950-talet dömdes för ärekränkning, fick en postum upprättelse genom att en DNA-analys visade att han kan vara oskyldig.

 

Dick Helander blev biskop i Strängnäs i december 1952.

I samband med valet av biskop förekom det anonyma brev. De anonyma breven baktalade de övriga biskopskandidaterna. En pastor gjorde polisanmälan.

Det hela ledde till åtal och Helander blev dömd av Svea hovrätt för ärekränkning, vilket innebar att han blev avsatt från biskopsämbetet.
 

Den 3 juli 1964, efter resning i målet, dömde Svea hovrätt Helander för ärekränkning, men med enbart dagsböter som påföljd.

Han fick biskopslön och pension, men han bedyrade hela tiden sin oskuld. Bland annat skrev han två böcker.
 

Domstolarna var övertygade om att Helander skrivit de anonyma breven. Han fälldes på följande bevisning:

Det fanns fingeravtryck på två av 235 brev.

En språkutredning, gjord av professorn i nordiska språk, Ture Johannisson, kom fram till att språket i de anonyma breven och språket i skrifter av Helander tydde på samstämmighet.

Hovrätten sa att sakuppgifterna i breven gav starkt stöd för antagandet att Helander skrivit dem.

Helander hade skaffat skrivmaskiner, som han sedan försökte undanskaffa.

Bevisningen var sådan att hovrätten alltså inte fann att det förelåg full bevisning i varje enskild del, så menade man att den sammantagna bevisningen visade att Helander hade skrivit de anonyma breven.

 

Marie Allen har tillsammans med Anders Frigell, advokat granskat ett av 1900-talets mest uppmärksammade rättsfall.

I en mitokondrie-DNA undersökning har en analys av de klisterflikar som förseglat breven visat att alla flikarna innehåller DNA med en överensstämmande mitokondrie-DNA-variant.

Det visar att de undersökta breven troligen förseglats av samma person.

För att ta reda på om den personen kunde vara Dick Helander analyserades ett flertal brevflikar från hans korrespondens med andra präster. Det är brev som man vet att Dick Helander skickat.

För att försäkra sig ytterligare om att detta är Helanders mitokondrie-DNA-variant analyserade man ett fingeravtryck som bevarats på ett mikroskopglas med tejp över.

Denna försegling har skyddat de få celler ett fingeravtryck innehåller från ”DNA-smitta” från andra personer.

Analysen visar att det förekommer skillnader i byggstenskoden mellan de anonyma breven och Dick Helanders DNA.

Därför kan det inte vara Dick Helander som förseglade de anonyma breven. Men många har spekulerat i att Helanders fru och hans sekreterare skulle ha varit delaktiga.

Därför gjordes en könsbestämning och den visar att breven är förseglade av en man.

 

Helander har i varje fall inte slickat igen de anonyma förtalsbreven som han åtalades och fälldes för att ha skickat.

Marie Allen jämförde ett trettiotal förtalsbrev med Helanders officiella brev. Det var inte saliv från samma person.

Det är ett viktigt motindicium som domstolarna inte kände till.

 

Av de historiska analyserna var det här fallet det som Marie Allen tyckte var roligast att arbeta med.

 

Taggar: