Genvägar till historien – Arkels tingstad som Rune Palm såg det

  • Allmänt
Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang
 

 

ARKELS TINGSTAD SOM RUNE PALM SÅG DET

Av Maud Ekblad

 

Rune Palm var docent i Nordiska språk, verksam vid Stockholms universitet.
Han hade runologi som specialområde och tillhörde de kunnigaste i landet.
Det var honom jag vände mig till när jag undrade vad namnet Gag betydde
och jag fick ett snabbt och utförligt svar.
 


Fotograf: Annika Törnquist

Rune Palm skriver om Arkels tingstad i Vikingarnas språk och redogör för den språkhistoriska utvecklingen under vikingatiden.

Arkels tingstad som Rune Palm såg det

Tingsplatsen kallas ibland Arkils tingstad, Arkels tingstad eller Bällsta tingsplats.

Tingsplatsen utmärks av en fyrkantig stensättning på ca 10 meter i fyrkant och även här står två runstenar till minne av Ulv i Skålhamra, precis som i Risbyle på andra sidan sjön.

De båda stenarna innehåller en sammanhängande text. Inskriften börjar på den sten som står närmast stensättningen.

Stenen har gått av några decimeter ovanför marken. När stenen bröts spjälkades en bit av ytan av, och en del av inskriften försvann.

När man läser inskriften idag börjar den med ordet ”och”.

Inskriften löper i två slingor. I den vänstra står det

... uk * arkil * uk * kui * þiR * kariþu * iar * þikstaþ ...

dvs …ok Arnkell ok Gyi þæiR gærðu hiar þingstað ...

(Ulvkell) och Arnkel och Gye de gjorde här tingplats…

Av namnet Gýi och även av att de längre fram i inskriften kallas sig Ulvs söner förstår vi att vi har att göra med samma familj även hade rest två stenar på andra sidan sjön,
men här hävdar sönerna att de anlagt en tingsplats, þingstað. Man kan därför anta att det första namnet i den skadade inledningen har varit Ulfkætil (eller Ulfkæl).

Vi kan däremot inte förstå varför Uni (eller Unni) inte finns med i den här namnräckan utan har ersatts av Arnkæl, som ju saknas i inskrifterna i Risbyle.

Enligt Rune Palm, kan man bara spekulera i att Arnkel var med och bekostade stenarna och tingsplatsen på den här sidan av sjön men att han inte brydde sig om monumenten hemmavid på Skålhamra.

Där har han ersatts av Uni (Unni), som inte tycks ha haft något med tingsplatsen och de båda stenarna där att göra.

Vi kan utgå, skriver Rune Palm i sin bok, att bröderna nämns i rangordning med den äldste brodern först.
Ulfkætil nämns först av bröderna i den ena inskriften på andra sidan sjön och anger sig som den som låtit hugga inskrifterna i den andra.
Han bör alltså vara äldst och ha haft huvudansvaret för minnesmonumentet.
Med hjälp av inskrifterna kan vi anta att Arnkæll är yngre, Gýi ännu något yngre och Uni (Unni) yngst, möjligen en fosterson till Ulv eller en halvbror till de andra bröderna.

De båda äldsta brödernas namn ger exempel på vad man kallar variationsprincipen.

Till efterleden –kætill (eller kæll) har förlederna Ulf-, efter fadern, och Arn- lagts.
UlfR är naturligtvis en synonym till ”varg”, medan Arn- kan tolkas på lite olika sätt. En tilltalande tolkning, skriver Rune Palm, är att det skulle motsvara dagens ”örn”.

De båda brödernas namn skulle då varieras med hjälp av två olika djurbeteckningar.

 

I den högra runslingan läser vi

...unu * iki mirki * maiRi * uirþa * þan * ulfs * suniR * iftiR * kir... ...iR * suinaR * at * sin * faþur

[M]unu æigi mærki mæiRi verða, þan Ulfs syniR æftiR gær[ðu], _iR svæinaR, at sinn faður

Må icke (minnes)märken bliva större än vad Ulvs söner gjorde efter [sin fader]

Även här har brottet i stenen gjort så att inskriften skadats.

På den andra runstenen vid tingsplatsen består texten av tre meningar

ristu · stina · uk · staf · uan · uk · in · mikla · at · iartiknum uk kuriþi · kas at · uiri · þu mon i krati · kiatit lata

Den första meningen lyder förmodligen

Réstu sténa ok staf unnu ok inn mikla at jarteknum

Problemet med tolkningen orsakas av ordet uan, skriver Rune Palm.

Det ser ut att återge ett vann till verbet vinna med en betydelse ”utföra, åstadkomma”, men det stämmer inte grammatiskt.

Inskriften bör översättas:

”De reste sten och gjorde även en stav, den stora, till tecken”.

Ordet jarteknum motsvaras av järtecken och betecknar ett varsel eller ett förebud om något. Här är säkert betydelsen ”minnesmärke”.

Inskriften fortsätter

Ok Gyríði gats at veri. Þý man i gráti gjetit láta

Även Gyrid uppskattade mannen. Därför skall han omtalas i sorg.
 

Det minne som skall hedra fadern och maken Ulv i Skålhamra bestod av flera delar.

Idag har vi de fyra stenarna och tingsplatsen bevarade. Staven har gått förlorad.

Rune Palm trodde inte att det var Gunnar som ristade stenen. Han trodde att det var Ulv i Borresta.

Som så många gånger när det gäller att förstå det vikingatida samhället måste man söka svar från olika källor. Så sa Rune Palm.

Redan på Peringskiölds tid

Tingsplatsen har förändrats marginellt sedan Peringskiölds tid och förmodligen inte mycket sedan Ulvs söner anlade den för 1000 år sedan.

Träsnittet visar att den ena stenen var skadad redan på Peringskiölds tid.


Johan Peringskiöld var fornforskare och runolog på 1600-talet.

 

 

 

 

Taggar: