Galghumor

  • Allmänt

Jag håller på och skriver om franska revolutionen, och nu har jag fått så ont i huvudet – kan man kalla det för galghumor?

Jag har i varje fall hittat på följande:

Mannen som överlevde sin granne:  - "Nu är jag huvudet längre än honom”.

Efter halshuggningen  - "Jag känner mig bara som en halv människa!”

I Sverige hade man ju begravningskonfekt i form av karameller i svart fint papper. Vad hade de för slags begravningskonfekt i Paris på den tiden?

- ”Det måste ha varit halstabletter!”

Skolbarnen i Paris: ”- - - - -, axlar, knä och tå, knä och tå, 
                             - - - - -, axlar, knä och tå, knä och tå…"

- ”Ja, där slog du huvudet på spiken!”

- ”Det där var huvudlöst gjort av dig!”

- ”Huvudsaken är att man överlever”.

Taggar: