Drottninghuset

  • Allmänt

Johannesgatan 16

Vid Johannes kyrka ligger en gammal byggnad, Drottninghuset. Det är Stockholms äldsta ännu fungerande sociala ”välfärdsinrättning”.
1686 köpte drottning Ulrika Eleonora d.ä. bagarmästare Peter Lorenz stenhus vid Regeringsgatan för att inrätta ett fattighus. Kort därefter såg hon bokstavligen sina planer gå upp i rök.
Tillsammans med stora delar av Norrmalm, förstördes huset i en kraftig brand.
Norrmalmsbranden drabbade flera av fattigstugorna vid Brunkeberg och i stället för att bygga ett nytt hus vid Regeringsgatan beslutade drottningen att ersätta de fattigas uppbrunna stugor.
De husvilla fick vänta i tre år innan Mathias Spihlers stenhus stod klart, men i slutet av 1689 kunde över ett hundra fattiga flytta in i stenhuset som kallades Sankt Johannis Hospital.
Det var drottning Ulrika Eleonora d.ä. som grundade stiftelsen Drottninghuset redan 1686.
Syftet var  ett hem för äldre kvinnor. Byggnaden uppfördes 1689 och drottningen lämnade själv en generös grundplåt och fortlöpande bidrag till husets uppförande.
Medan Karl XI försökte bringa ordning på Sveriges finanser, ansträngde sig hans drottning för att hjälpa de som drabbats av fattigdom. Ulrika Eleonora ville hjälpa alla fattiga.   
Vid den tiden fanns bara två statliga barmhärtighetsinrättningar, Danvikens hospital och Brunkebergs fattigstugor.
Från 1721 var reglerna, enligt Kungligt brev den 6 juli 1721, att Drottninghuset fick karaktär av en enskild stiftelse och bara fattiga änkor och döttrar av ”hederligare stånd” togs emot.
Drottninghuset blev de rikas fattighus.
1733 lades verksamheten om och Johannes hospital blev äldreboende för ”utblottade änkor, pauvres honteux” och kallades Drottninghuset.
Carl Fredrik Adelcrantz anlitades som arkitekt för att renovera det slitna Drottninghuset. Adelcrantz ritade en flygelbyggnad och renoverade huvudbyggnaden.
Under tre århundrade beboddes huset av fattiga kvinnor från de övre samhällsklasserna.
De urprungliga sovsalarna har ersatts av små moderna lägenheter för äldre. I dag 38 stycken. 1976 blev Drottninghuset byggnadsminnesförklarat.
Sedan 1978 kan både män och kvinnor få bo i de moderna pensionärslägenheterna.

Taggar: