Blandade bilder

  • Bildgalleri

Blandade bilder från undervisning med hjälp av bland annat historielådorna.
Mixed images from teaching, using among other things, the history boxes.

 

Taggar: