frukost

  • Allmänt

Vad åt Gustav Vasa till frukost? Det vi idag kallar frukost var förr i tiden uppdelat på två måltider, frukost och dagvard eller davre. Under Gustav Vasas tid åt man något lätt mellan kl 6-7, innan arbetets början. Det kallades frukost och bestod av bröd och någon maltdryck, t ex svagdricka eller...

Taggar: 

Prenumerera på frukost