Historiehuset

Historiehuset

Historiehuset grundades 2000 och drivs av Maud Ekblad. Verksamheten innehåller bland annat föredrag för föreningar och företag, samt kurser för lärare. Maud har bl.a. hållt föredrag på Nationalmuseum.

Under lärarkvällar har jag berättat om hur man kan använda museet som resurs i undervisningen.

Jag är utbildad mellanstadielärare och har arbetat i Järfälla kommun sedan 1977.

Från ht 2013 arbetar jag på Gullingeskolan i Tensta i Stockholms kommun som Förstelärare i svenska och svenska som andra språk.

Förutom mellanstadiet har jag arbetat på såväl låg- som högstadiet. Sv2-lärare och resurslärare har jag också prövat på, men den roligaste tjänsten hade jag i två år på Sandviksskolan i form av en nyetablerad Tema-resurstjänst. Du kan läsa mer om den här på hemsidan.

Jag har också varit speciallärare i en liten grupp på Källtorpsskolan, där jag arbetade med elever med Asperger, Damp, ADHD, dyslexi och särskoleproblematik. Två sommarkurser har jag hållt i Järfälla kommuns och Sandviksgårds förenings regi för elever på högstadiet och gymnasiet. De handlade om natur- och kulturturism.

Övriga skolor jag har arbetat på: Ulvsättraskolan, Lundskolan, Berghemskolan

Läs mina uppsatser:

Uppsats pedagogiska tankar.pdf
Fältrapport Runriket.pdf