Historiehuset

Historiehuset

Historiehuset grundades 2000 och drivs av Maud Ekblad. Verksamheten innehåller bland annat föredrag för föreningar, företag och allmänhet om måltidens historia.
Kurser för lärare bl a om muséerna som en resurs i undervisningen.

Under lärarkvällar, på Nationalmuseum, har jag berättat om hur man kan använda muséet som en resurs i undervisningen.

Jag är utbildad mellanstadielärare och har arbetat i Järfälla kommun sedan 1977. 2013 började jag arbeta som Förstelärare i Tensta i Stockholms kommun som Förstelärare i svenska, svenska som andra språk och SO.

Förutom mellanstadiet har jag arbetat på låg- och högstadiet. Den roligaste tjänsten hade jag i två år på Sandviksskolan i form av en nyetablerad Tema-resurstjänst. Du kan läsa mer om den här på hemsidan.

Här nedan kan du läsa två av mina uppsatser. Den ena skrev jag när jag läste om Carl von Linné på Uppsala universitet. Den andra är en fältrapport från Stockholms universitet som jag skrev när jag läste Etnologi: Kulturarv och Kulturarvsanalys. Som lärare kan du ha nytta av båda.

Söker du en mentor, coach eller handledare? Kontakta Historiehuset i Stockholm AB.

Läs mina uppsatser:

Uppsats pedagogiska tankar.pdf
Fältrapport Runriket.pdf