Historien Omkring Oss - En kurs om den egna lokalhistorien

  • Allmänt

Historien Omkring Oss

En kurs för lärare och skolledare

 

Målgrupp: Grundskola, gymnasium

Tid: Dagtid på den egna skolan
I kursen ingår skriftlig dokumentation.

 

Övergripande innehåll:

Att se landskapet som lärobok

Bättre att göra än höra

Resurser utanför skolan – muséer som en del i undervisningen

Autenticitet och konkretion ges praktisk tillämpning

 

Teori och praktik – tips och idéer:

  • Olika sätt att använda Den Lokala Historien i undervisningen
  • Ett pedagogiskt perspektiv är att vara historisk detektiv; spår och ledtrådar efter platser, föremål och personer blir till hjälp i undervisningen
  • Arbete ute på plats eller i klassrummet och återkopplingar; konkret material
  • Andra yrkesgrupper som resurs, t ex arkeologer, osteologer, genpatologer, kriminaltekniker
  • Litteratur

En kurs som från början var framtagen för lärare i Täby kommun, men som även kan användas på andra platser med inriktning på den egna lokalhistorien.
Att Täby var platsen för denna kurs beror på att Runriket ligger där, och det var där vikingaskelettet Estrid hittades.

Kursen passar in i läroplanens betoning av historiemedvetande och historiebruk. Den tar fasta på att eleverna ska utveckla kunskaper om hur historia kan användas för olika syften och förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Det är detta som inom historieforskningen kallas historiebruk.

 

 

Maud Ekblad är utsedd som en av 12 Best practices from across Europe från 12 olika länder i Europa inom European Year of Cultural Heritage 2018.
www.culturalheritageaudiencedevelopment.wordpress.com

Maud är lärare, författare och föreläsare. Hon har bl a hållit i två seminarier och workshops på Skolforum om autenticitet och konkretion och erhållit två stipendier i England för att delta i kurser ”Learning from the Past – Learning from Sites and Objects”.

Historiehuset i Stockholm AB, tar fram pedagogiskt material i historia, men även tema- och ämnesövergripande. Historielådan® är ett sådant exempel.
Författare till Vikingarnas mat, Birgitta, helgon och kändis, Carl von Linné, blomsterkungen, Sminket i historien och Linnés dröm om svenskt te blev aldrig verklighet.

Maud har studerat Kulturanalys och Kulturarvsanalys på Stockholms universitet inom ämnet Etnologi och har lett projektet "Lärande i omgivningen", där fem olika muséer har ingått.


En dag på muséet. Foto: Maud Ekblad
Här är det Estrids skalle som lagas på Historiska muséet.   
Länk: http://www.historiehuset.se/blog/en-dag-p%C3%A5-museet

           

Kontakt:         Maud Ekblad                                         Mobil: 0708 120139              
                     Historiehuset i Stockholm AB                 www.historiehuset.se