Historien Omkring Oss - En kurs för lärare och skolledare

  • Allmänt

Historien Omkring Oss

En kurs för lärare och skolledare

 

Målgrupp: Grundskola, gymnasium

Tid: Dag

Plats: Ej fastställt.

Kostnad: Ej fastställt. I kursen ingår skriftlig dokumentation.

 

Övergripande innehåll:

Att se landskapet som lärobok

Bättre att göra än höra

Resurser utanför skolan – muséer som en del i undervisningen

Autenticitet och konkretion ges praktisk tillämpning

 

Teori och praktik – tips och idéer:

  • Olika sätt att använda Den Lokala Historien i undervisningen
  • Ett pedagogiskt perspektiv är att vara historisk detektiv; spår och ledtrådar efter platser, föremål och personer blir till hjälp i undervisningen
  • Arbete ute på plats eller i klassrummet och återkopplingar; konkret material
  • Andra yrkesgrupper som resurs, t ex arkeologer, osteologer, genpatologer, kriminaltekniker
  • Litteratur

 

Maud Ekblad är utsedd som en av 12 Best practices from across Europe från 12 olika länder i Europa inom European Year of Cultural Heritage 2018.
www.culturalheritageaudiencedevelopment.wordpress.com

Maud är lärare, författare och föreläsare. Hon har bl a hållit i två seminarier och workshops på Skolforum om autenticitet och konkretion och erhållit två stipendier i England för att delta i kurser ”Learning from the Past – Learning from Sites and Objects”.

Historiehuset i Stockholm AB, tar fram pedagogiskt material i historia, men även tema- och ämnesövergripande. Historielådan® är ett sådant exempel.
Böcker hon skrivit är bland andra Vikingarnas mat, Birgitta, helgon och kändis, Carl von Linné, blomsterkungen och Sminket i historien.

Hon har också studerat Kulturarv och Kulturarvsanalys på Stockholms universitet inom ämnet Etnologi.


En dag på muséet. Foto: Maud Ekblad
Här är det Estrids skalle som lagas på Historiska muséet.   
Länk: http://www.historiehuset.se/blog/en-dag-p%C3%A5-museet

           

Kontakt:         Maud Ekblad                                         Mobil: 0708 120139              
                     Historiehuset i Stockholm AB                 www.historiehuset.se