Bondepraktikan - Majus Maj månad - 13 maj

  • Allmänt

Bondepraktikan – 13 maj

Servatiusdagen 13 maj. Efter denna dag får man varken snö eller frost.


Sankt Servatius (död 384)
Staden Maastricht skyddshelgon.

Han var biskop av Tongeren. Tongeren är en stad i södra Belgien.


Här är en målning som visar när Servatius predikar för folket i Tongeren.
Och fast han talar på grekiska så förstår folket honom.

 

Taggar: